Panalangin Sa Pagtapos Ng Araw

I-share ko lang kung ano ang usual na panalangin naming pamilya bago matulog, lalo na ngayong panahon na may pandemic. Pwede ninyo dasalin din, or pwedeng gumawa din kayo ng sarili ninyo na ganito ang format:

A – Adoration o Pagpupuri

C – Contrition o Paghingi ng Tawad

Sponsors

T – Thanksgiving o Pasasalamat

S – Supplication o Paghiling

Kadalasan sa wikang Ingles kami nagdadasal, pero dito, dahil Pilipino naman tayo, subukan ko siya na lahat sa wikang Pilipino, okay? ☺

Panalangin Bago Matapos ang Araw:

A: Lord, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Dakila Ka at makapangyarihan sa lahat. Kayo ang may alam sa lahat ng bagay at lahat ng nangyayari sa mundo. Mahal namin Kayo.

C: Lord, humihingi kami ng tawad sa lahat ng nagawa naming kasalanan. Patawad po kung may nagawa, naisip, o nasabi kaming masama laban sa aming kapwa. Patawad po kung sakaling hindi naman kami nakagawa ng mabuti kahit may pagkakataon.

T: Muli po Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Salamat po sa patuloy Nyo pong pagbabantay sa amin. Salamat po at ligtas kami sa sakit at sa anumang karamdamang wala nang lunas. Salamat po at pinapatnubayan Nyo po kami sa lahat ng aming gawain. Maraming salamat po sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng mga biyaya [isingit dito kung anu pa ang gusto ninyong pasalamatan kay Lord.]

S: Ngayon naman po Lord, tinataas po namin sa Inyo ang aming dreams (pangarap), goals (mga layunin) at mga plano sa buhay. [isingit dito ang inyong mga dinadalangin kay Lord].

Tinataas po namin sa Inyo ang mga pasyente ng covid-19. Dalangin po namin na gumaling na sila, at maging ligtas din po sa pagkakahawa ang mga mahal nila sa buhay. Tinataas din po namin ang mga frontliners na apektado ng coronavirus, lalo po yung mga naging positive napo sa virus at ang mga naka-quarantine na. Protektahan din po ninyo ang mga malapit sa kanila, ang mga katrabaho at mga kamag-anak nila. At Panginoon, nawa po tuluyan nang mapuksa ang virus na ito. Gumaling napo ang mga may sakit, at matigil na po ang pagkalat pa nito sa buong mundo.

Lord, naniniwala po kami na may purpose po ang lahat ng mga nangyayari. Ang lahat po ng mga pagsubok na ito ay naglalayong gawin kaming matatag sa pananampalataya sa inyo, at hindi para paghirapin ang Iyong mga anak. Patuloy po kaming nananalig at nagtitiwala na mas makapangyarihan Kayo kaysa anu pang karamdaman, at darating ang panahon na lalaganap ang kagalingan at kapayapaan sa mundong ito.

Ang lahat pong ito ay samo’t dalangin namin sa Inyo, sa ngalan ng inyong anak na si Hesus, kasama ng Espiritu Santo, at sa pamamagitan ng aming Mahal na Inang Birheng Maria, Amen.

***********

Mag-ingat po kayong lahat na nakabasa nito. God bless po sa inyo!

– God-guided Gal

Sponsors

What do you think?